Hanne Randle är ekonom med inriktning mot organisation och ledarskap, utbildad vid Örebro universitet. Efter utbildningen arbetade Hanne som organisations- och ekonomikonsult, chef och systemutvecklare inom privat och offentlig sektor innan hon fortsatte sina studer inom beteendevetenskap vid Örebro universitet. Därefter valde Hanne en ny inriktning i arbetslivet genom att arbeta som forskningsassistent i olika forskningsprojekt inom vuxnas lärande och inom strukturomvandling inom stål och metallindustrin i Europa. Hanne blev klar med sin doktorsexamen i Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet 2009 och fortsatte sedan med forskning under några år med fokus på metodutveckling inom lärande utvärdering och hållbart arbetsliv. Efter åren som forskare valde Hanne att använda sina kunskaper inom näringslivsutveckling och omställningsarbete i ett uppdrag som projektledare för karlskoga kommun där hon utvecklade Karlskoga science park till en hållbar verksamhet. Hanne har under sitt arbetsliv arbetat i olika roller och uppdrag som organisationskonsult, chef, utbildningsansvarig, forskare, projektledare, utredare på statlig myndighet och drivit eget företag inom hållbara energilösningar. Hanne har erfarenhet från många olika sektorer och branscher inom privat och offentlig sektor. Hanne har dessutom arbetat i flera internationella projekt med fokus på livslångt lärande, omställningsprocesser inom industriföretag, strategisk kompetensförsörjning och hur man praktiskt motverkar diskriminering i arbetslivet.